Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w skutecznym nauczaniu fizyki i chemii
(Eksperymenty i metody aktywizujące)

Witam wszystkich uczestników sieci wspólpracy.